Nämnder och utskott

Töreboda kommun har inte en traditionell nämndsorganisation, istället har en stor del av verksamheten samlats under kommunstyrelsen som i sin tur har ett antal utskott. Utöver kommunstyrelsen finns en valnämnd.

Kommunstyrelsen, med utskotten:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskott

Övrig nämnd

  • Valnämnden

Töreboda kommun har genom en omfattande samverkan med Gullspång och Mariestad även valda ledamöter i kommunernas gemensamma nämnder.

Nämnder som Töreboda delar med andra kommuner

  • Lönenämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång, Mariestad och Karlsborg.)
  • Tekniska nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Miljö- och byggnadsnämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • IT-nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Ekonominämnden (Gemensam för Töreboda och Gullspång.)

Utvecklingsutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Karin Arvidsson (S), vice ordförande
Jörgen Karsson (M)
Pernilla Johansson (C)
Johan Cord (S)
Ersättare:
Gustav Lexell (M)
Mattias Faleke (V)
Allan Jakobsson (C)
Wivie Thornell Johansson (C)
Katarina Wikström (S)

Utbildnings- och kulturutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Anne-Marie Lundin (M), ordförande
Lars-Åke Bergman (S), vice ordförande
Jörgen Karlsson (M)
Fawwaz Abbas (S)
Marianne Asp Henrysson (C)
Ersättare:
Gunilla Fransson (L)
Therese Göransson (V)
Marlene Näslin (M)
Anna-Lena Rask (S)
Wivie Tornell Johansson (C)

Vård- och omsorgsutskottet mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Pernilla Johansson (C), ordförande
Ann-Charlotte Karlsson (S), vice ordförande
Marlene Näslin (M)
Berit Bergman (S)
Marianne Asp Henrysson (C)
Ersättare:
Jan-Erik Sandegren (M)
Lars-Åke Bergman (S)
Erland Gustavsson (M)
Karl-Johan Gustafsson (C)
Johan Jakobsson (S)

Personalutskott mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Bengt Sjöberg (M), ordförande
Pernilla Johansson (C), vice ordförande
Karin Arvidssson (S)
Ersättare:
Anne-Marie Lundin (M)
Marianne Asp Henrysson (C)
Lars-Åke Bergman (S)

Valnämnd mandatperioden 2019-2022
Ledamöter:
Gunnar Welin (M), ordförande
Viola Olofsson (S), vice ordförande
Kerstin Bertilsson (M)
Per-Olof Pettersson (C)
Johan Cord (S)
Ersättare:
Erland Gustavsson (M)
Leif Börjesson (S)
Ann-Britt Westerberg (C)
Klas Evertsson (C)
Hossein Mustafa (S)

Sidan senast uppdaterad: