Nämnder och utskott

Töreboda kommun har inte en traditionell nämndsorganisation, istället har en stor del av verksamheten samlats under kommunstyrelsen som i sin tur har ett antal utskott. Utöver kommunstyrelsen finns en valnämnd.

Kommunstyrelsen, med utskotten:

  • Utvecklingsutskottet
  • Utbildnings- och kulturutskottet
  • Vård- och omsorgsutskottet
  • Personalutskott

Övrig nämnd

  • Valnämnden

Töreboda kommun har genom en omfattande samverkan med Gullspång och Mariestad även valda ledamöter i kommunernas gemensamma nämnder.

Nämnder som Töreboda delar med andra kommuner

  • Lönenämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång, Mariestad och Karlsborg.)
  • Tekniska nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Miljö- och byggnadsnämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • IT-nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad.)
  • Ekonominämnden (Gemensam för Töreboda och Gullspång.)

Utvecklingsutskottet mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Linn Brandström (M), ordförande
Karin Arvidsson (S), vice ordförande
Christofer Engman Johansson (M)
Johan Cord (S)
Nina Terenziani (SD)
Ersättare:
Gustav Lexell (M)
Jan-Erik Sandegren (M)
Sara Torstensson (S)
Pernilla Johansson (C)
Marco Terenziani (SD)


Utbildnings- och kulturutskottet mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Anne-Marie Lundin (M), ordförande
Ann-Charlott Karlsson (S), vice ordförande
Mikaela Holm (M)
Leif Börjesson (S)
Björn Sundman (SD)
Ersättare:
Gunilla Fransson (L)
Sofia Hottöfjäll (M)
Fawwas Abbas (S)
Marianne Asp Henrysson (C)
Gustav Svensson (SD)


Vård- och omsorgsutskottet mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Marlene Näslin (M), ordförande
Lars-Åke Bergman (S), vice ordförande
Jan-Erik Sandegren (M)
Berit Bergman (S)
Beatrice Orrenvade (SD)
Ersättare:
Marcus Johnsson (L)
Linn Brandström (M)
Mattias Faleke (V)
Pernilla Johansson (C)
Nina Terenziani (SD)

Personalutskott mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Linn Brandström (M), ordförande
Karin Arvidsson (S), vice ordförande
Gunilla Fransson (L)
Ersättare:
Mikaela Holm (M)
Marcus Johnsson (L)
Ann-Charlott Karlsson (S)

Valnämnd mandatperioden 2023-2026

Ledamöter:
Gunnar Welin (M), ordförande
Viola Olofsson (S), vice ordförande
Kerstin Grahn (M)
Leif Börjesson (S)
Nina Terenziani (SD)
Ersättare:
Anne-Marie Lundin (M)
Hossein Mustafa (S)
Per Olof Pettersson (C)
Marco Terenziani (SD)
Gunilla Fransson (L)

Sidan senast uppdaterad: