Nedskräpning

Nedskräpning är ett miljöproblem som kan innebära negativa konsekvenser för djur, människor och miljön. Tänk därför på att inte skräpa ner. Det är den som har skräpat ned som även är ansvarig för att städa upp.

Om du vet vem som skräpat ner kontakta då denna person i första hand. Är det mindre nedskräpning plocka då gärna upp detta och håll på så vis vår kommun ren och snygg. Nedan hittar du information kring vem du ska kontakta beroende på vart nedskräpningen har skett.

Det är förbjudet att skräpa ner på en plats som allmänheten har tillträde till eller insyn i. Du ska kontakta Polisen om nedskräpningen är så pass omfattande att det betraktas som ett brott. Nedskräpning som bedöms som "ringa" brott ska anmälas till kommunen.

Är det skräpigt på tomtmark har ägaren enligt lag ett ansvar att hålla tomten i vårdat skick. Anmälan om ovårdad tomt görs till kommunen.

Anmälan om nedskräpning vid återvinningsstationer görs till Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). FTI är ansvariga för att förpackningar och tidningar samlas in och återvinns i Sverige.

Om skräp påträffas i anslutning till vägar kontakta då väghållaren. Vid större vägar inom kommunen är det Trafikverket som bör kontaktas. Verksamhet teknik ansvarar för drift, nyproduktion och underhåll av kommunala gator i Mariestad, Töreboda och Gullspång.

Har det skett nedskräpning på mark som är kommunalt ägd så vänder du dig till Kundtjänst VA och Gata.

Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 19 mars 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se
Kundtjänst VA/Gata0501-75 61 00tk@mariestad.se

Relaterad information