Parkeringstillstånd rörelsehindrad

Du som är rörelsehindrad och folkbokförd i Töreboda kommun kan ansöka om ett särskilt parkeringstillstånd.

Tillståndet kan utfärdas till rörelsehindrade

  • Som själva kör motordrivna fordon.
  • Som är passagerare och som regelbundet behöver hjälp utanför bilen.
  • Tillstånd kan endast kan utfärdas antingen som förare eller passagerare.

Nyansökan

Ansökan sker via en blankett som du hittar under Relaterad information här på sidan. Till ansökan behöver du bifoga ett nytt läkarintyg, nytaget foto (likt ett passfoto) samt din signatur. Vid varje ansökan görs en prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad.

Förnyelse av parkeringstillstånd

Om du ska förnya ditt parkeringstillstånd kan ett nytt läkarintyg behövas, det beror på hur det tidigare är skrivet. Om det är för bestående men behövs inte ett nytt läkarintyg. Om du har ett parkeringstillstånd sedan tidigare där du själv är förare men nu ansöker som passagerare kan i vissa fall ett nytt läkarintyg behövas. Det är beroende på hur komplett tidigare läkarintyg är eller om tillståndet för dig som sökande har förändrats.

Varje ansökan prövas

Vid varje ansökan (nyansökan och förnyelse) görs en prövning och det är därför inte självklart att du får din ansökan beviljad.

Om din ansökan är komplett är handläggningstiden normalt cirka fyra veckor. Under sommar och högtider kan handläggningstiden bli längre.

Tänk på

  • Ett parkeringstillstånd är personligt och kan endast användas av tillståndshavaren själv.
  • Kortet ska placeras i vindrutan så hela framsidan av kortet med giltighetsdatum är synligt.
  • Tillståndet gäller i högst fem år och när tillståndet går ut måste du själv göra en ny ansökan.

Avgifter

På kommunens allmänna parkeringsplatser i Mariestad, Töreboda och Gullspång är det avgiftsfritt. Sjukhusområdena i hela Västa Götalandsregionen är också avgiftsfria.

Det varierar från kommun till kommun om parkeringsplatser för rörelsehindrade är kostnadsfria eller inte. Grundregeln är att en parkeringsavgift ska betalas. Parkeringsavgiften är en kommunal angelägenhet, som kommunfullmäktige i varje kommun beslutar om. Några av kommunerna i landet tar dock inte ut någon parkeringsavgift på dessa parkeringsplatser.

Gällande regler

Vi följer reglerna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade som grundar sig på följande förordningar, föreskrifter och råd:

  • 13 kapitlet 8 § trafikförordningen (1998:1276).
  • Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om parkeringstillstånd för rörelsehindrade (TSFS 2009:73).
Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information