Tekniska nämnden är en gemensam nämnd för Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Mariestads kommun är värdkommun.

Gemensam nämnd

Tekniska nämnden ansvarar för:

  • VA-försörjning.
  • Gator.
  • Vägar.
  • Hamn (Mariestads kommun).
  • Allmän platsmark.
  • Trafikfrågor.

Nämnden ansvarar även för kommunernas egen lokalförsörjning med tillhörande byggnadsverksamhet, fastighetsförvaltning och lokalvård.

Ledamöter

Tekniska nämnden har 15 ordinarie ledamöter och 15 ersättare varav Mariestads kommun har 7 ordinarie ledamöter och 7 ersättare, Töreboda kommun 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare och Gullspångs kommun 3 ordinarie ledamöter och 3 ersättare.

Arbetsutskott

Tekniska nämndens arbetsutskott har 5 ordinarie ledamöter och 5 ersättare, varav Mariestads kommun har 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare, Töreboda 2 ordinarie ledamöter och 2 ersättare och Gullspångs kommun 1 ledamot och 1 ersättare.

Här kan du läsa om vilka ledamöter och ersättare som sitter i tekniska nämnden. Inom parentes syns förkortning för partitillhörighet.

Ledamöter arbetsutskott


Ersättare arbetsutskott

Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

NämndsekreterareYlva Grönlund0501-75 50 45ylva.gronlund@mariestad.se