Förskola

Förskoleverksamhet är en samlad beteckning på verksamheter som riktar sig till barn mellan 1–5 år. I Töreboda kommun finns sex förskolor för barn i åldrarna 1–5 år.