Inom kommunstyrelsen finns fyra utskott, som i huvudsak ska bereda ärenden. Utskotten består av fem ledamöter och fem ersättare vardera, utom personalutskottet som består av tre ledamöter och tre ersättare.

Utskott

 • Utvecklingsutskottet.
 • Utbildnings- och kulturutskottet.
 • Vård- och omsorgsutskottet.
 • Personalutskottet.

Utskott mandatperioden 2023–2026

Här kan du läsa om vilka ledamöter och ersättare som sitter i respektive utskott. Inom parentes syns förkortning för partitillhörighet.

Ledamöter

 • Linn Brandström (M), ordförande.
 • Karin Arvidsson (S), vice ordförande.
 • Christofer Engman Johansson (M).
 • Johan Cord (S).
 • Nina Terenziani (SD).

Ersättare

 • Gustav Lexell (M).
 • Jan-Erik Sandegren (M).
 • Sara Torstensson (S).
 • Pernilla Johansson (C).
 • Marco Terenziani (SD).

Ledamöter

 • Anne-Marie Lundin (M), ordförande.
 • Ann-Charlott Karlsson (S), vice ordförande.
 • Mikaela Holm (M).
 • Leif Börjesson (S).
 • Björn Sundman (SD)

Ersättare

 • Gunilla Fransson (L).
 • Sofia Hottöfjäll (M).
 • Fawwas Abbas (S).
 • Marianne Asp Henrysson (C).
 • Gustav Svensson (SD)

Ledamöter

 • Marlene Näslin (M), ordförande.
 • Lars-Åke Bergman (S), vice ordförande.
 • Jan-Erik Sandegren (M).
 • Berit Bergman (S).
 • Beatrice Orrenvade (SD).

Ersättare

 • Marcus Johnsson (L).
 • Linn Brandström (M).
 • Mattias Faleke (V).
 • Pernilla Johansson (C).
 • Nina Terenziani (SD).

Ledamöter

 • Linn Brandström (M), ordförande.
 • Karin Arvidsson (S), vice ordförande.
 • Gunilla Fransson (L).

Ersättare

 • Mikaela Holm (M).
 • Marcus Johnsson (L).
 • Ann-Charlott Karlsson (S).
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 10 maj 2024

Kontakt