Använda allmän plats

Med allmän plats menas gator, trottoarer, gång- och cykelbanor, torg, parker och grönområden. Vill du använda allmän plats för tillfälliga aktiviteter krävs polistillstånd

Polistillstånd för att använda allmän plats

Polistillstånd krävs till exempel om du vill:

  • Ställa upp en byggställning, en container, arbeta i en skylift eller stänga av gatan eller trottoaren för en byggarbetsplats.
  • Ha en uteservering eller en trottoarpratar.
  • Anordna en offentlig tillställning eller allmän sammankomst så som till exempel marknad, loppis, musikuppträdande.

Kom ihåg att det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Kommunen tar ut en avgift för visst nyttjande av allmän plats eller kommunal mark enligt beslutad taxa.

Gäller det tävling eller uppvisning med fordon på väg, söker du tillståndet hos Länsstyrelsen.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information