I händelse av en mer omfattande olycka eller samhällsstörning kan kommunens krisstöd (tidigare kallat POSOM) aktiveras.

Krisstödet i Töreboda kommun består av representanter från vård- och omsorgsverksamheten, skolorna, kyrkorna och primärvården. Gruppen har ett nära samarbete med POSOM-grupperna i Gullspång och Mariestad. Organiseringen av Krisstödsgrupperna i Töreboda, Gullspång och Mariestad bygger på att man vid behov hjälper varandra.

Bedömning om krisstöd görs i samband med hanteringen av olyckan.

Publicerad: 04 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Telefonnumret går till kommunens växelnSäkerhetssamordning Töreboda och Gullspång0506-180 000506-360 00sakerhet@gullspang.se