Boende för dig med funktionsnedsättning

Varje individ ska erbjudas ett fullvärdigt boende som är integrerat i samhället, det ska vara individuellt anpassat och utformat så att det främjar den personliga utvecklingen.

Bostad med särskild service

Boende för dig med funktionsnedsättning kan erbjudas i form av bostad med särskild service. En bostad med särskild service består av en grupp av ett antal bostäder med tillgång till gemensamt utrymme.

I Töreboda finns följande gruppbostäder

Kilagården ligger i utkanten av kilenområdet, nära Töreshovs idrottsanläggning. Det är nära till skog, åkrar och vandringsstråk. Här finns fem lägenheter med två rum och kök, alla ligger på markplan. Varje lägenhet har en egen uteplats. Det finns ett centralt gemensamt allrum och kök och en gemensam uteplats.

Alla som bor på Kilagården lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS och Korttidsvistelse/-tillsyn för barn/ungdomCharlotta Westerstrand0506-182 84charlotta.westerstrand@toreboda.se

Klockaren ligger naturskönt i Moholm. Här finns sex lägenheter, samtliga på markplan. Det finns ett centralt gemensamt allrum och kök, en gemensam uteplats och ett inglasat uterum.

Alla som bor på Klockaren lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefDaglig verksamhet och Gruppbostad LSSKristian Albertsson0506-181 34kristian.albertsson@toreboda.se

Kompassen ligger på Kårtorpsgatan i Töreboda. Boendet ligger i direkt anslutning till den angränsande Kårtorpsparken och i närhet till Göta Kanal. Det finns sex lägenheter, alla ligger i ett gemensamt trapphus. Lägenheterna har två rum och kök och alla utom en har en balkong. I samma trappuppgång finns också en baslägenhet med gemensamhetsutrymme.

Alla som bor på Kompassen lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS och Korttidsvistelse/-tillsyn för barn/ungdomCharlotta Westerstrand0506-182 84charlotta.westerstrand@toreboda.se

Maskrosen ligger naturskönt i Moholm. Här finns sex lägenheter, samtliga på markplan. Det finns ett centralt gemensamt allrum och kök, en gemensam uteplats och ett inglasat uterum. Det finns även ett växthus med tillhörande odlingslådor.

Alla som bor på Maskrosen lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefDaglig verksamhet och Gruppbostad LSSKristian Albertsson0506-181 34kristian.albertsson@toreboda.se

Centralt i Töreboda, nära till biblioteket och torget, ligger gruppbostaden Parkgatan. På parkgatan finns sju lägenheter på två plan. Lägenheterna på markplan har egen uteplats och de på plan två har egen balkong. Det finns ett gemensamhetsutrymme med kök, allrum och uteplats på markplan.

Alla som bor på Parkgatan lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS, Personlig Assistans och SocialpsykiatriMarie Lindsköld0506-181 63marie.lindskold@toreboda.se

Trappan ligger på Kårtorpsgatan i Töreboda. Boendet ligget i direkt anslutning till den angränsande Kårtorpsparken och i närhet till Göta Kanal. Här finns sju lägenheter i en gemensam trappuppgång. Lägenheterna är på två rum och kök. Några av lägenheterna har balkong. Det finns även en baslägenhet med gemensamhetsutrymme.

Alla som bor på Trappan lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefDaglig verksamhet och Gruppbostad LSSKristian Albertsson0506-181 34kristian.albertsson@toreboda.se

Vadsbogatan ligger i ett mysigt område omringat av villor. Här ligger alla lägenheter på markplan. Det finns fem lägenheter med två rum och kök. Alla lägenheter har egen ingång och en egen uteplats. I byggnaden finns ett gemensamhetsutrymme med kök, allrum och uteplats.

Alla som bor på Vadsbogatan lever sitt eget liv utifrån sina förutsättningar, behov, intressen samt önskemål och möjlighet till gemenskap med andra. Personalen på gruppbostaden ger individuellt stöd och hjälp till varje boende. De stödjer den enskilde genom att bistå i planeringen av vardagen så varje individ får de bästa förutsättningarna till en meningsfull vardag och fritid.

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS, Personlig Assistans och SocialpsykiatriMarie Lindsköld0506-181 63marie.lindskold@toreboda.se

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS.

Publicerad: 11 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54