Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet bereder ärenden för kommunstyrelsen.

Vård- och omsorgsutskottet ska bereda ärenden som rör

  • Kommunens hälso- och sjukvård.
  • Äldre- och handikappomsorg.
  • Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Individ- och familjeomsorg.
  • Myndighetsutövning enligt alkohollagen.
  • Flyktingmottagande.
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

FörvaltningssekreterareHelena Andersson0506-181 46helena.andersson@mariestad.se
OrdförandeMarlene Näslinmarlene.naslin@toreboda.se