Skolskjuts och elevresor

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till konstnadsfria elevresor.

Skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola

För att ha rätt till skolskjuts ska skolvägen vara minst

  • 2 kilometer för elever i förskoleklass samt årskurs 1–3.
  • 3 kilometer för årskurs 4–9.

Med skolväg menas avstånd till skola eller närmaste hållplats för skolbuss.

Elever boende i Töreboda tätort, detaljplanelagt område, och som går i skola i någon av Törebodas tätortskolor, är inte berättigade till skolskjuts.

Skolskjuts läsåret 2023/2024

Kommunens upphandlade turer körs av Leif-Åkes buss AB. Bussen i Älgarås körs i egen regi.

Skolkjutslistor skickas ut några dagar före skolstart. Morgonturerna med upphandlad trafik och linjetrafikens tidtabeller finns under respektive länk.

Skolskjuts för elever i anpassad grundskola och gymnasieskola

För barn och ungdomar i anpassad grundskola och gymnasieskola anordnas skolskjuts efter individuellt behov. Inför varje läsår ska samråd ske med vårdnadshavaren.

Elevresor gymnasiet

Gymnasieungdomar med mer än 6 kilometer skolväg har rätt att erhålla resor till skolan med allmänna kommunikationer. Elever med inackorderingstillägg erhåller inte fria resor eller annan reseersättning.

Elever med minst 6 kilometer till anvisad hållplats har möjlighet att söka ersättning för anslutningsresa med cykel, moped eller bil. Ersättningen delas ut för fyra månader på höstterminen och för fem månader på vårterminen.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 04 juni 2024

Kontakt

Trafikhandläggare och skolskjutsansvarigMarie Djupfeldt0506-189 11marie.djupfeldt@toreboda.se
Skoladministratör Kanalskolan och Vuxenutbildningen TörebodaSusann Larsson0506-180 91susann.larsson@toreboda.se

Relaterad information