Information till dig som har barn i förskola

På den här sidan hittar du praktisk information till dig som har barn i förskola i Törebodas kommun.

När ditt barn introduceras på förskolan

För att barnet ska känna sig trygg i sin nya miljö är det viktigt att du som vårdnadshavare känner dig trygg. Om du är trygg kommer ditt barn att känna sig trygg och introduktionen kommer att fungera bra. Under denna tid är det viktigt att du pratar med personalen om sådant som de behöver veta om ditt barn. Efterhand som ditt barn känner sig tryggare kan personalen på avdelningen börja ta över ansvaret. Mobiltelefonen ska vara undanlagd under tiden introduktionen pågår. Du kommer att få gå ifrån korta stunder för att barnet ska lära sig att förstå att du kommer tillbaka. Det bestäms i samråd med personalen hur och i vilken omfattning det sker utifrån barnets behov. Räkna med att inskolningen tar minst 14 dagar. Ditt barn ska lära sig rutiner, lära känna lokalerna, träffa nya kompisar och nya vuxna.

Kläder och blöjor

Ditt barn kommer att vistas mycket utomhus och behöver därför ha kläder för alla väder. Ett extra ombyte ska alltid finnas på förskolan. Tänk på att märka barnens kläder med namn, det underlättar för alla. Om ditt barn använder blöjor ska du ta med dig blöjor till ditt barn och du som vårdnadshavare har ansvar för att det alltid finns blöjor.

Sekretess

All personal i förskola och fritidshem omfattas av sekretesslagen. Det innebär att inga uppgifter om barnen och deras hemförhållanden får lämnas ut utan vårdnadshavarnas medgivande. Sekretesslagen 7 kap. 38 §.

Anmälningsskyldighet i förskolan och fritidshem

Personalen i förskolan/fritidshem är anmälningsskyldiga och ska genast anmäla till socialtjänsten om de i sin yrkesroll misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. Personal är också skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse för socialtjänstens utredning. Det är oron för barnet som ska anmälas. Att anmäla sin oro för ett barn är ett sätt att ta ansvar för barnet och uppmärksamma socialtjänsten på situationen. Som anmälare behöver personalen inte vara säker på att barnet far illa, det räcker att de misstänker det. Det är socialtjänsten som utreder barnets situation och bedömer om barnet behöver skydd eller stöd. Socialtjänstlagen 14 kap. 1 §. 11.

TYRA

Förskolan använder sig av TYRA som är en applikation för informationsutbytet mellan personal och vårdnadshavare. Du ska ha fyllt i schematiderna i TYRA och fyllt i inkomstuppgift via kommunens e-tjänst innan ditt barn påbörjar ordinarie schema.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se

Relaterad information