Kontaktperson för vuxen

Att vara kontaktperson för en vuxen person med funktionsnedsättning innebär främst att vara en medmänniska och vän. Någon att prata med och hitta på något med. En person som uppmuntrar, stöttar och gör det lättare att komma ut i samhället.

Vill du bli kontaktperson?

Fyll då i intresseanmälan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten eller maila någon av familjehemssekreterarna.

Det krävs inte någon särskild utbildning eller erfarenhet för att bli kontaktperson. Du måste dock ha fyllt 18 år samt ha en stabil livssituation.

Det finns inga krav att göra specifika aktiviteter - det är er fantasi och era intressen som styr! Beroende på vilken typ av funktionsnedsättning individen har kan aktiviteterna behöva anpassas utefter det.

Ersättning

Som kontaktperson får du ett arvode och en ersättning för dina kostnader som är kopplade till ditt uppdrag. När ni tillsammans utför olika aktiviteter står du för dina egna kostnader vilka ersättningen ska täcka upp för, medan individen som du är kontaktperson för betalar för sig själv.

Tystnadsplikt

Som kontaktperson skriver du på ett sekretessavtal när uppdraget påbörjas. Detta innebär att du har tystnadsplikt och därmed inte får avslöja några uppgifter om personer från vare sig pågående eller avslutade uppdrag.

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag. Målet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja barn och ungdomars utveckling samt sociala kontakter. Det går också att vara kontaktperson till en vuxen person med funktionsnedsättning.

Familjer med barn och ungdomar som saknar vuxenkontakt kan ha rätt att få kontaktperson. Alla har rätt att ansöka om stöd i form av en kontaktperson när de befinner sig i en svår situation.

En insats i form av en kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Kontaktpersonens uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som kontaktperson förväntas du vara en förebild.

Att vara kontaktperson innebär att du träffar barnet eller ungdomen över en fika, promenad eller att ni gör en aktivitet ihop. Uppdragets omfattning varierar i timmar och tillfällen beroende på den enskildes behov.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som kontaktperson har du tystnadsplikt vilket innebär att du inte får berätta om de uppdrag du har eller har haft.

En kontaktperson ska vara fyllda 18 år och vara en trygg person med en stabil livssituation. Utdrag ur belastnings-och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson efter att en utredning har genomförts.

Är du intresserad av att bli kontaktperson så gör din intresseanmälan via länken på sidan.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt familjehemssekreterare

Kontakt

EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se