Kontaktperson för dig med funktionsnedsättning

Den som på grund av funktionsnedsättning behöver stöd för att minska social isolering kan ha rätt till en kontaktperson.

En kontaktperson är en medmänniska som kan komplettera eller ersätta kontakt med anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska medverka till att bryta isolering genom samvaro och fritidsaktiviteter.

Hur gör jag för att få hjälp?

Du kontaktar Biståndshandläggare som kan informera om insatser och som hjälper till med ansökan. Beslut fattas enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Du kan även kontakta enhetssamordnare eller enhetschef för mer information.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

Enhetssamordnare LSSLisa Floberg0506-180 39lisa.floberg@toreboda.se
EnhetschefPersonlig assistansLillemor Arvidsson0506-189 74lillemor.arvidsson@toreboda.se