Organisation nämnder och utskott

Töreboda kommun har inte en traditionell nämndsorganisation. Istället har en stor del av verksamheten samlats under kommunstyrelsen som i sin tur har ett antal utskott. Utöver kommunstyrelsen finns en valnämnd. Töreboda kommun delar gemensamma nämnder med andra samarbetskommuner.

Kommunstyrelsen med utskotten:

  • Utvecklingsutskottet.
  • Utbildnings- och kulturutskottet.
  • Vård- och omsorgsutskottet.
  • Personalutskott.

Övrig nämnd

  • Valnämnden.

Nämnder som Töreboda delar med andra kommuner

Töreboda kommun har genom en omfattande samverkan med Gullspång och Mariestads kommuner även valda ledamöter i kommunernas gemensamma nämnder.

  • Lönenämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång, Mariestad).
  • Tekniska nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad).
  • Miljö- och byggnadsnämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad).
  • IT-nämnden (Gemensam för Töreboda, Gullspång och Mariestad).
  • Ekonominämnden (Gemensam för Töreboda och Gullspång).
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt