Sysselsättning för dig med funktionsnedsättning

Personer tillhörande personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet som erbjuder stimulans, utveckling och gemenskap.

Du som tillhör personkrets 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder, som inte står till arbetsmarknadens förfogande och inte studerar har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska ge meningsfull sysselsättning och erbjuda dig stimulans, utveckling och gemenskap utifrån dina önskemål.

Inom daglig verksamhet finns en jobbcoach som matchar personer ut på arbetsmarknaden. Jobbcoachen stödjer både personer och arbetsgivare på arbetsplatsen.

Daglig verksamhet i Töreboda

Inom daglig verksamhet i kommunens regi finns flera olika arbetsplatser. En individuell bedömning görs vilken arbetsplats som är lämplig för dig.

Skapande Center

Skapande Center är en kreativ verksamhet. Här arbetar vi i betong, stickar och syr. Vi utför olika former av datajobb så som bildstöd, visitkort, scheman och broschyrer som beställs till kommunens enheter, föreningar och privatpersoner. Skapande Center har en egen butik som är öppen tre dagar i veckan där hantverken säljs. Några gånger per år anordnar vi basar. Vi ger ut tidningen Läsvärt några gånger per år. I tidningen skriver vi om och publicerar bidrag från olika LSS verksamheter i kommunen.

Grankotten

På Grankotten gör vi bland annat arbeten åt Daloc. Vi lyssnar på musik, går promenader och sopsorterar. Det finns möjlighet att bada bubbelbad, ta ett fotbad och vara i Vita rummet.

Granhaga Dagcenter

På Granhaga dagcenter finns två arbetsgrupper. Den stora gruppen arbetar mest med att packa och leverera arbeten till Daloc. Om man vill så kan man vara med i skogsgruppen som gör olika aktiviteter i skogen. Uppe gruppen arbetar med att paketera varor till Daloc, men i ett lugnare tempo. Det är en liten och lugn grupp. Vi bryter arbetet ofta för lite avslappning, lyssna på musik, vila i rymdrummet och högläsning. De som har behov av assistans har också en grupp här.

Bilvårdsgruppen

Bilvårdsgruppen är en arbetsgrupp som hjälper till att hålla vård- och omsorgsverksamhetens bilar och cyklar rena, servade och lagade. Vi hjälper också till med flytt inom kommunens verksamheter.

Granparken

Granparken arbetar med vaktmästarsysslor i hela kommunen. Det kan till exempel vara gräsklippning, skötsel av lekplatser, skräpplockning, snöskottning och skötsel av badplatser. Det mesta arbetet sker utomhus. Gruppens huvuduppgifter kommer från Tekniska kontoret.

Hur gör jag för att få hjälp?

Beslut om daglig verksamhet fattas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Det är kommunens biståndshandläggare som prövar din ansökan. Biståndshandläggaren kan informera om insatser och hjälpa dig med din ansökan. Efter att du fått ett beslut så hjälper kommunens jobbcoach dig att hitta den verksamhet som passar dig.

Publicerad: 08 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

EnhetschefDaglig verksamhet och Gruppbostad LSSKristian Albertsson0506-181 34kristian.albertsson@toreboda.se
Jobbcoach LSSNikita Launiainen Olofsson0506-183 46nikita.launiainen-olofsson@toreboda.se