Inom utbildningsområdet finns förskola, fritidshem, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, kommunal vuxenutbildning samt det kreativa återanvändningscentret Guldgruvan. Verksamheterna inom utbildningsområdet leds av kommunens skolchef.

Verksamheter inom utbildning

  • Förskole- och fritidsverksamhet.
  • Grundskola och gymnasieskola inklusive anpassad grundskola.
  • Kommunal vuxenutbildning.
  • Svenskundervisning för invandrare, SFI.
  • Fritidsgårdar.
Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 22 maj 2024

Kontakt