Bostad först är en evidensbaserad och av Socialstyrelsen rekommenderad metod för att motverka hemlöshet och skapa varaktiga förändringar för människor i utsatta situationer.

Målgruppen är personer som lever i hemlöshet, har en psykosocial problematik och någon form av stödbehov.

Bostad först utgår från åtta grundprinciper:

 1. Bostad är en mänsklig rättighet.
 2. Rätten till val och självbestämmande.
 3. Bostad och behandling ska separeras från varandra.
 4. Stöd riktas till återhämtning.
 5. Stöd baseras på skademinskning.
 6. Aktivt engagemang utan tvång och fostran.
 7. Deltagarstyrt stöd utifrån individens styrkor, behov och egna mål.
 8. Flexibelt stöd under så lång tid som personen själv vill och behöver.

Bostad först riktar sig till dig som

 • Varit hemlös länge.
 • Är akut hemlös (det vill säga uppfyller kriterierna för Socialstyrelsen definition av akut hemlöshet från 2017: Personer som är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende, skyddade boenden eller motsvarande. Här ingår också personer som sover i offentliga lokaler, utomhus eller i trappuppgångar, tält, bilar eller motsvarande).
 • Har en beroendeproblematik och/eller psykisk ohälsa.
 • Är folkbokförd i Töreboda kommun sedan minst tre år tillbaka räknat från ansökningsdatumet.
 • Har provat många olika sätt att lösa din boendesituation.
 • Är motiverad att sköta din lägenhet, betala hyran och inte störa grannar.
 • Är positiv till att ta emot besök av Bostad först teamet en gång i veckan.
 • Vill arbeta för att förändra din situation och har en målsättning att få ett eget kontrakt.

Det här kan vi erbjuda dig

 • En egen lägenhet med andrahandskontrakt med direkt inflyttning.
 • Stöd från Bostad först teamet som utformas efter dina önskemål och behov.
 • Kontakt med Bostad först teamet minst en gång i veckan.
 • Bostad först teamet kommer att finnas tillgängliga till viss del även utanför kontorstider.

Vill du ansöka om lägenhet eller veta mer?

För mer information eller för att skicka in en ansökan kontaktar du socialsekreterare. Om du ansöker om en lägenhet kommer vi att behöva träffa dig och göra en utredning. Efter avslutad utredning fattar vi beslut om du kan få en lägenhet inom Bostad först.

Publicerad: 01 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

SocialsekreterareKristina Sandell0506-180 35kristina.sandell@toreboda.se
EnhetschefGruppbostad LSS, Personlig Assistans och SocialpsykiatriMarie Lindsköld0506-181 63marie.lindskold@toreboda.se

Relaterad information