Anmäl ändring livsmedelsverksamhet

Du ska alltid kontakta verksamhet miljö och bygg när du gör förändringar i din livsmedelsverksamhet.

Om du gör större förändringar till exempel vad gäller lokalutformningen behöver du tänka på att det är viktigt att det blir en förändring till det bättre även avseende hygien och hantering. Du kan förstöra ett bra flöde genom att göra ogenomtänkta förändringar. Då kan vi komma och kräva att du gör fler förändringar eller får ändra tillbaka. Om du gör förändringar av ventilation, vatten eller avlopp, och även om fasaden ändras brukar det krävas bygglov eller bygganmälan.

Vid större förändringar kan det krävas att du registrerar din verksamhet på nytt.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se