Logopedens uppgift är att bistå förskolan och skolan med kompetens inom tal, språk och kommunikation.

Logoped - logopediska insatsen

Barn- och elevhälsoteamets logoped

  • Ingår i barnteamet och har främsta fokus på tidiga insatser mot förskolan.
  • Samarbetar med andra aktörer, framförallt med specialpedagogisk personal genom att ingå i specialpedagogiska professionsgruppen.
  • Håller sig uppdaterad vad gäller forskning inom det tal- och skriftspråkliga området.
Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Logoped och specialpedagog FörskolanJohanna Lindblom Jensen0506-182 63johanna.lindblom-jensen@toreboda.se