Kontaktperson för barn

En kontaktperson för barn fungerar som en förebild och ett extra stöd i vardagen.

Vill du bli kontaktperson?

Fyll då i intresseanmälan så kommer du bli kontaktad av en handläggare på socialtjänsten eller maila någon av familjehemssekreterarna.

Det ställs inga särskilda krav på utbildning eller erfarenhet. För att bli kontaktperson ska du fyllt 18 år, ha en stabil livssituation och ett stort intresse och engagemang för andra människor.

Innan du kan bli kontaktperson görs alltid en utredning. Den består av en intervju, referenstagning och uppgifter från polis- och socialregister.

Som kontaktperson får du ersättning i form av arvode samt omkostnadsersättning. För att läsa mer om ersättning kan du gå in på Sveriges Kommuner och Regioners hemsida.

Att vara kontaktperson är ett förtroendeuppdrag. Målet med uppdraget är att i förebyggande syfte främja barn och ungdomars utveckling samt sociala kontakter.

Familjer med barn och ungdomar som saknar vuxenkontakt kan ha rätt att få kontaktperson. Alla har rätt att ansöka om stöd i form av en kontaktperson när de befinner sig i en svår situation.

En insats i form av en kontaktperson är en frivillig insats och kan inte tillsättas mot någons vilja. Arvode och ersättning för uppdraget utgår från Sveriges kommuner och regioners rekommendationer (SKR).

Kontaktpersonens uppdrag varierar beroende på barnets eller ungdomens behov. Som kontaktperson förväntas du vara en förebild.

Att vara kontaktperson innebär att du träffar barnet eller ungdomen över en fika, promenad eller att ni gör en aktivitet ihop. Uppdragets omfattning varierar i timmar och tillfällen beroende på den enskildes behov.

Det är av stor vikt att skapa ett ömsesidigt förtroende samt att möta den enskilde och dennes livssituation med respekt. Som kontaktperson har du tystnadsplikt vilket innebär att du inte får berätta om de uppdrag du har eller har haft.

En kontaktperson ska vara fyllda 18 år och vara en trygg person med en stabil livssituation. Utdrag ur belastnings-och misstankeregistret kommer att erfordras vid ett eventuellt uppdrag. Det är Socialtjänsten i kommunen som tillsätter kontaktperson efter att en utredning har genomförts.

Är du intresserad av att bli kontaktperson så gör din intresseanmälan via länken på sidan.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt familjehemssekreterare

Kontakt

EnhetschefIFO barn och familjAnna-Lena Rydberg0506-181 64anna-lena.rydberg@toreboda.se