Kanalskolan gymnasium

Välkommen till Kanalskolan gymnasium och introduktionsprogrammet, IM! Introduktionsprogrammet är ett program för dig som behöver läsa grundskoleämnen för att bli behörig till nationellt program, förbereda dig för studier vid vuxenutbildning eller folkhögskola, eller efter kompletterande studier börja arbeta.

Introduktionsprogrammet, IM

Efter studier på introduktionsprogrammet, IM, kan du gå vidare till nationellt program i gymnasieskolan, vuxenutbildning, folkhögskola eller arbete. Kanalskolan har två varianter av introduktionsprogrammet. Den ena är individuellt alternativ och den andra är språkintroduktion.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är för dig som behöver läsa mot grundskolans betygskriterier för att få behörighet till nationellt program i gymnasieskolan.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är för dig som har annat modersmål än svenska och behöver stärka dig i svenska språket.

Individuell studieplan

Utbildningen är på heltid och innehållet i utbildningen kommer att bestämmas i en individuell studieplan. Den individuella studieplanen ska beskriva utbildningens syfte, huvudsakliga innehåll och längd. Elevens mål med utbildningen påverkar hur den individuella studieplanen ska se ut.

Publicerad: 23 februari 2024 Uppdaterad: 20 maj 2024

Besöksadress

Kanalskolan gymnasium
Börstorpsgatan 2
545 21 Töreboda

Kontakt

Rektor Kanalskolan och Vuxenutbildningen TörebodaFredrik Lindström0506-180 97fredrik.lindstrom@toreboda.se
Programansvarig IM Kanalskolan gymnasiumElisabeth Insulander0506-180 76elisabeth.insulander@toreboda.se
Studie- och yrkesvägledare Kanalskolan gymnasiumLivia Dagobert0506-180 87livia.dagobert@toreboda.se
Speciallärare Kanalskolan gymnasiumCatarina Sjögren0506-180 93catarina.sjogren@toreboda.se
Skolkurator Kanalskolan gymnasiumJohanna Korndahl0506-182 75johanna.korndahl@toreboda.se
Skolsköterska Björkängsskolan, Älgarås skola och Kanalskolan gymnasiumMarie Handfast0506-181 19marie.handfast@toreboda.se

Kanalskolan gymnasium

Personalrum0506-180 93