Hjälp i hemmet för dig med psykisk funktionsnedsättning

Du som har en psykisk funktionsnedsättning kan ha rätt till hjälp från Boendestöd.

Om du är mellan 18–64 år och har en funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa kan du få stöd i hemmet för att underlätta vardagen. Insatsen boendestöd innebär att personal kommer hem till dig och ger stöd i ditt eget boende.

Hjälpen kan innefatta praktiskt stöd för att utföra vissa sysslor, till exempel hjälp med inköp, hygien, städning i hemmet eller kontakter med olika myndigheter. Målsättningen är att du med stöd från personalen ska träna dig att klara vardagssysslor självständigt. Tanken är att boendestödet gör saker med dig, inte åt dig. Personalen kan också vara ett socialt stöd för dig i kontakten med anhöriga.

Hur gör jag för att få hjälp?

Boendestöd är en biståndsbedömd insats. För att få ditt behov bedömt så kontaktar du biståndshandläggare som även kan informera mer om insatser och hjälpa dig med din ansökan. Beslut fattas enligt Socialtjänstlagen, SoL.

Du kan även kontakta enhetschef för mer information.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54

Kontakt

EnhetschefGruppbostad LSS, Personlig Assistans och SocialpsykiatriMarie Lindsköld0506-181 63marie.lindskold@toreboda.se