Kulturpolitiskt program

Töreboda kommuns kulturpolitiska program utgår från ett brett kulturbegrepp där kultur skapas av människor och i möten mellan människor.

Kulturpolitiskt program för 2023-2026

Kultur förenar och påverkar oss på många olika sätt, som enskilda personer och som medborgare i samhället. Kultur har även ett egenvärde som ger oss upplevelser, skapar sammanhang och mening och förmedlar fler dimensioner i våra liv genom olika konstnärliga uttryck. Ett rikt kulturliv skapar goda förutsättningar för kommunens invånare att leva ett bra liv. Kulturlivet skapar även en god grund för att attrahera företag och locka besökare till kommunen.

Invånarna i Töreboda kommun ska uppleva att de kan påverka och vara med att skapa kultur, vilket bidrar till att kommunens invånare mår bra. Delaktighet och engagemang skapar Töreboda kommuns framtid. Kulturen ska vara en naturlig del av invånarnas vardag genom att stärka demokrati, samexistens och identitet samt att bidra till ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle. Kultur bidrar till att vidga våra vyer och skapa förståelse för andras perspektiv.

Publicerad: 09 april 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

KommundirektörMichael Nordin0506-181 52michael.nordin@toreboda.se