Information till leverantörer

Information till leverantörer som ska skicka e-faktura till Töreboda kommun.

Information om hur en e-faktura skickas till kommunen. Töreboda och Gullspångs kommuner har en gemensam ekonomiavdelning.

Lag om krav på e-faktura

Från den 1 april 2019 ska ni som leverantör till Töreboda och/eller Gullspång kommun när ni fakturerar göra detta som e-faktura. Observera att det är Svefaktura och inte faktura per mail eller PDF. Svefaktura kallas formatet som är standard för e-fakturor i Sverige. Vi har sett till att det finns enkla metoder och tjänster att tillgå för er, oavsett storlek på bolag eller tekniska metoder. I upphandlingar kräver vi e-fakturor från våra leverantörer. Observera att PDF inte är ett godkänt format. En mailad PDF är inte en e-faktura.

I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277). Lagen innebär att alla inköp som görs tillföljd av upphandlingslagarna LOU, LUF, LUFS eller LUK ska faktureras med en e-faktura. Inköp som görs av oss, Töreboda och/eller Gullspång kommun, ska därför faktureras med en e-faktura. Kom även ihåg att ange vår referens i fakturan.

Har ni redan en tjänst för att skicka e-fakturor kontaktar ni er befintliga operatör vid behov av hjälp:

Töreboda kommun

Organisationsnummer: 212000-1678
Momsregistreringsnummer (VAT): SE212000167801
Plusgiro: 120900-6
Bankgiro: 217-1569
IBAN: SE319500099603401209006
BIC/SWIFT: NDEASESS

Fakturaadress

Töreboda kommun
Box 128
542 22 Mariestad

GLN-nummer: 7362120001675
PEPPOLID: 0007:2120001678

Referens, alla beställare måste ange giltig fakturareferens (XX + 6 siffror). Utan giltig fakturareferens kommer fakturan att avisas av vår VAN-operatör och blir därmed inte mottagen av oss.

Referens: Alla beställare måste ange giltig fakturareferens (XX + 6 siffror).
Utan giltig fakturareferens kommer fakturan att avisas av vår VAN-operatör och blir därmed inte mottagen av oss.

Töreboda och Gullspång kommun erbjuder er som inte kan skicka e-fakturor att manuellt registrera 100 fakturor per år, via InExchange Web. Använd vår fakturaportal, där ni skapar ett konto. Det ni behöver fylla i är er e-postadress, erat företagsnamn samt land. Därefter skapas ett konto och ni kommer direkt in på vyn för fakturaregistrering. Där finns även en film som visar hur ni skapar en faktura.

Har ni några frågor eller behöver hjälp med att komma igång med e-fakturor tar ni kontakt med InExchange på telefonnummer: 0500-44 63 60 (välj 1 för att komma direkt till en säljare).

 • XX100000  Kommunfullmäktige.
 • XX100100  Revision.
 • XX100200  Valnämnd.
 • XX100300  Överförmyndaren.
 • XX100400  Krisledningsnämnd.
 • XX101000  Kommunstyrelsen.
 • XX112000  Kommunchef.
 • XX112100  Kansli.
 • XX112110  Kommunledning.
 • XX112200  Kansli Gemensamt.
 • XX112300  IT Kommungem kostn.
 • XX112400  Facklig verksamhet.
 • XX113000  Utvecklingsenhet.
 • XX113100  Plan & exploatering.
 • XX113200  Näringsliv.
 • XX113300  Turism.
 • XX113400  Trafikplanering.
 • XX113500  Folkhälsoråd.
 • XX120000  MTG HR köp.
 • XX120100  MTG-Samordnare köp.
 • XX120200  MTG digitaliseringsledare köp.
 • XX120300  Ekonomienhet TG köp.
 • XX120400  MTG IT köp.
 • XX120500  MTG lön köp.
 • XX120600  MTG Miljö o Bygg.
 • XX180000  Måltidsverksamheten.
 • XX181000  Kost Kornknarren.
 • XX181100  Kost Kastanjen.
 • XX181200  Bergmansgårdens FSK.
 • XX181300  Kost Syrenen.
 • XX182000  Kost Moholms Skola.
 • XX182100  Kost Älgarås skola.
 • XX182200  Kost Kilenskolan.
 • XX182300  Kost Centralskolan.
 • XX183000  Kost Moholms Krabbäng.
 • XX183100  Kost Björkängens kök.
 • XX184000  Kost Björkängens Restaurang.
 • XX210000  Fastighetsavdelning investering.
 • XX210100  MTG tekniska drift.
 • XX230100  VA Investeringar.
 • XX230200  Gata investeringar.
 • XX230300  Fastighet investeringar.
 • XX300000  Kultur- & fritid.
 • XX300100  Kulturskolan.
 • XX300200  Bibliotek.
 • XX300300  Sim- och idrottshall.
 • XX400000  Utbildningschef.
 • XX401000  Fritidsgården.
 • XX410000  Barn-och Elevhälsan.
 • XX420000  Gemensamt förskola.
 • XX420100  Tallkotten.
 • XX420200  Kornknarren.
 • XX420300  Syrenen.
 • XX420400  Kastanjen.
 • XX420500  Näckrosen.
 • XX420600  Bergmansgården.
 • XX420700  Kvällsförskola.
 • XX420800  Guldgruvan.
 • XX440100  Moholm Skola.
 • XX440200  Kilenskolan.
 • XX440300  Björkängängskolan.
 • XX440400  Älgarås Skola.
 • XX440500  Centralskolan.
 • XX443000  Bryggan.
 • XX443100  Nyponet.
 • XX450000  Gemensamt gymnasiet.
 • XX450100  Kanalskolan IM.
 • XX450200  Kostnad Gymnasium extern.
 • XX470100  Gymnasial vuxenutbildning.
 • XX470200  Grundläggande vuxenutbildning.
 • XX470300  SFI.
 • XX510000  Verksamhetschef ÄO.
 • XX510100  Hyror Lägenhet.
 • XX510200  Utredningsenhet.
 • XX510300  Dagverksamhet.
 • XX510400  Nattorganisation Äldreomsorgen.
 • XX510500  Björkängen.
 • XX510600  Hemvård Östra.
 • XX510800  Demensteamet.
 • XX511100  Hemvård Centrum 1.
 • XX511200  Hemvård Centrum 2.
 • XX511300  Hemvård Centrum 3.
 • XX511400  Hemvård Moholm.
 • XX511500  Hemvård Södra.
 • XX511600  Hemvård Östra.
 • XX511700  Hemvård Norra.
 • XX511800  Hemvård Ledsagare/Kontakt.
 • XX512000  Hemvård servicegruppen.
 • XX512200  Hemvård inköpsgrupp.
 • XX513000  Krabbängsgården.
 • XX513100  Ymsen och Viken.
 • XX513200  Krabbängsgården Natt.
 • XX513300  Björkängen Korttid.
 • XX513600  Ekebacken Grön.
 • XX513700 Ekebacken Blå.
 • XX514000  Aspen Blå.
 • XX514100  Aspen Gul.
 • XX514300  Linden Grön.
 • XX514400  Linden Röd.
 • XX511900 Larmansvarig.
 • XX512200 Hemvård.
 • XX520000  IFO-Ledning.
 • XX520100  IFO Bou. verkställighet.
 • XX520300  IFO Bou. myndighet.
 • XX530000  Socialchef LSS.
 • XX540000  LSS gemensamt.
 • XX541000  Socialpsykiatri Regnbågen.
 • XX541100  Boendestöd.
 • XX542000  Granhaga dagcenter.
 • XX542100  Skapandecenter.
 • XX542200  Personlig assistans.
 • XX543100  LSS Parkgatan.
 • XX543200  LSS Trappan.
 • XX543300  LSS Kompassen.
 • XX543400  LSS Maskrosen.
 • XX543500  LSS Klockaren.
 • XX543600  LSS Killingen.
 • XX543700  LSS Kilagården.
 • XX543800  LSS Vadsbogatan.
 • XX550000  IFO-Vuxna.
 • XX550100  Budget och skuld.
 • XX560000  AME.
 • XX560100  AME Praktisk verksamhet.
 • XX560200  AME Integration.
 • XX560300  AME Fordonspool.
 • XX560400  AME Projekt.
 • XX570000  Bemanningsenhet.
 • XX800000  IT-nämnd MTG.
 • XX810000  Ekonomienhet TG.
 • XX900000  Finans.
Publicerad: 14 mars 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt