Servicetjänster för äldre

Hemfixaren och Trygg hemma är två servicetjänster för äldre som erbjuds av Töreboda kommun.

Hemfixaren

Hemfixaren är en tjänst i Töreboda kommun som hjälper dig som är 67 år eller äldre att utföra enklare sysslor i ditt hem. Fixaren hjälper dig med det man normalt gör i hemmet och som inte kräver yrkeskunniga hantverkare. Fixaren får inte konkurrera med hantverksfirmor eller med de företag som erbjuder hushållsnära tjänster.

Hemfixaren ska underlätta för dig som bor i ordinärt boende med sysslor som underlättar vardagen och minskar risken för fallolyckor och liknande i det egna hemmet.

Exempel på tjänster som fixaren kan utföra

  • Utföra en säkerhetsrond utifrån en särskild checklista.
  • Byte av glödlampor, proppar och batterier till brandvarnare.
  • Sätta upp tavlor, krokar, rullgardiner eller liknande.
  • Sätta upp och ta ner gardiner.
  • Hämta eller ställa undan saker från vind, källare, garage eller höga skåp.
  • Flytta mindre möbler inom hemmet.
  • Smörja lås eller dörrar.
  • Fästa sladdar och halksäkra mattor eller annan säkerhetshöjande åtgärd.
  • Sanda och salta vid halka.

Hemfixarens säkerhetsrond

Tillsammans med hemfixaren kan du också göra en så kallad säkerhetsrond i ditt hem. Då går ni tillsammans igenom risker för fall- och halkolyckor och brandsäkerheten i hemmet. Vid säkerhetsronden följer vi tillsammans en checklista som du får ta del av. Där noteras de brister som finns och de åtgärder som behöver vidtas. Fixaren har tystnadsplikt.

Det är kostnadsfritt att använda hemfixarens tjänster, men du får själv betala för det material som används.

Trygg hemma

I samband med en planering hem från sjukhus kan det vara svårt att komma fram till vad du behöver för stöd och hjälp. Därför erbjuder vi dig en Trygg hemma period i samband med hemgång från sjukhus. Trygg hemma innebär stöd från ett team med olika professioner som kommer hem till dig under en period som oftast brukar vara 3-4 veckor. Utöver att stötta dig i din vardag utreder vi ditt behov av stöd och hjälp med målsättningen att du ska bli så självständig och oberoende som möjligt. För att uppnå detta tillsammans med dig arbetar vi utifrån det aktiverande förhållningssättet och med personcentrerad omvårdnad.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

HemfixareFredrik Fält Dagobert0506-181 73