Placering och uppsägning fritidshem

Du kan ansöka om och avsluta placering för ditt barn på fritidshem i Töreboda kommuns e-tjänst. Har du inte möjlighet att använda e-tjänsten kontaktar du administratör för förskola och fritidshem.

Vad gäller för att ha rätt till fritidsplacering

Barn mellan 6–13 år till vårdnadshavare som permanent vistas, är folkbokförda, i Töreboda kommun och arbetar eller studerar har rätt till plats på fritidshem. Barn som bor växelvis hos sina vårdnadshavare följer båda familjernas respektive scheman. Grundregeln är alltid ledig vårdnadshavare – ledigt barn. Har man denna placering betalar man vanlig fritidsavgift, fritidsavgiften är inkomstbaserad.

Lovfritids är för barn 6-13 år och finns på befintliga fritidshem. För att få lovfritids ska det föreligga omsorgsbehov, föräldrar arbetar eller studerar. Lovfritids innebär att barnet är på fritidshemmet när skolan är stängd under lov om man inte har en vanlig fritidsplacering. Avgiften är 100 kronor per dag, men inte mer än maxtaxan per månad. Anmälan görs via kommunens e-tjänst för Lovplacering på fritidshem senast 2 månader före önskad placering. Avgiften tas ut enligt föranmälda dagar oavsett om barnet/barnen varit närvarande eller inte.

Skolbarn till arbetssökande har inte rätt till placering i fritidshem, men garanteras en plats omgående när vårdnadshavaren får ny anställning eller påbörjar studier.

Skolbarn till föräldralediga eller vårdnadshavare som har graviditetspenning har inte rätt till placering i fritidshem under föräldraledigheten. Barn på förskola och fritidshem som får syskon kan behålla platsen med ordinarie schema högst 14 dagar efter syskonets födsel. Har man denna placering betalar man vanlig fritidsavgift, fritidsavgiften är inkomstbaserad.

Ansöka om placering

Du loggar in i vår e-tjänst med bank-ID. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratör för förskola och fritidshem. Om du har skyddade personuppgifter ska du inte ansöka om plats på webben utan i stället ta kontakt med administratör för förskola och fritidshem.

Du kommer åt e-tjänsten via länk här på sidan. Logga in genom att ange ditt personnummer och bekräfta med ditt bank-ID. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller.

  • Ansökan om skolplats.
  • Ansökan om fritids.
  • Ansökan om förskoleplats.
  • Status för ansökan.
  • Mina placeringar.
  • Ändra inkomst.

Vårdnadshavare till barn som står i kö till plats på förskola/fritids och som har en obetald skuld till Barn och Utbildning kan inte erbjudas plats förrän betalningen kommit in i sin helhet. Detta gäller även fakturor som gått vidare till inkasso och/eller Kronofogden.

När en ny anmälan om plats på förskola/fritids inkommer ska vårdnadshavares skulder till Barn och Utbildning kontrolleras. Om det finns en skuld kommer administratör för förskola och fritidshem skicka hem brev till vårdnadshavare där ovanstående information framgår samt hur den ska betalas.

Avsluta placering

För att avsluta en placering går du in under mina placeringar i e-tjänsten och väljer den placering du vill avsluta. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag som uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas.

Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Avgiften ändras från avgift förskola till avgift fritidshem från september månad. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni–augusti befriar inte från betalningsansvar.

Har ni gemensam vårdnad men bor på skilda håll och har varsitt kontrakt

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt. En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren. Om ni inte har bank-ID går det bra att fylla i en uppsägningsblankett som ni hittar på fritidshemmet. Ni kan också vända er till administratör för förskola och fritidshem.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Administratör förskola och fritidshem
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se