Vatten och avlopp

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Om du bor utanför dessa områden behöver du själv ordna med vattenförsörjning.

De områden som erbjuder kommunalt vatten och avlopp finns i Töreboda tätort, Älgarås, Slätte, Hajstorp, Fägre, Säckestad och Moholm. Om du inte bor inom ett kommunalt verksamhetsområde behöver du själv ordna med vatten och avlopp i hushållet genom egen brunn och egen reningsanordning.

Inför grävarbeten

Om du ska utföra grävarbeten på din fastighet behöver du försäkra dig om vad som finns under markytan. Kontakta oss för att få reda på var kommunen har sina vatten‑ och avloppsledningar. Vi kan även bistå med eventuell markering av ledningars planläge. Hör av dig till oss senast fem arbetsdagar i förväg genom att ringa vår kundtjänst.