Trygghetsskapande utrustning

Med stöd av välfärdsteknik kan en person som har eller löper risk att få en funktionsnedsättning med trygghetsskapande utrusting, till exempel digitala lås och larmknapp, behålla eller öka sin trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet.

Välfärdsteknik och trygghetsskapande utrustning handlar helt enkelt om behovsanpassade lösningar som förenklar vardagen och förstärker människan. Viss trygghetsskapande utrustning kan erbjudas efter bedömning av biståndshandläggare och annan kan används som ett komplement till redan beslutade insatser eller befintlig verksamhet.

Vad för trygghetsskapande utrustning finns det?

Här finns kort information om de typer av trygghetsskapande utrustning som används inom Töreboda kommun idag. Utbudet kan förändras vartefter utvecklingen går framåt.

Ett digitalt medicinskåp kan användas i ordinärt boende. Det är ansvarig sjuksköterska som bedömer behovet och beslutar om ett digitalt medicinskåp behöver placeras ut.

Det är endast behörig omvårdnadspersonal som kan öppna medicinskåpet. Det gör de i samband med att de besöker dig för läkemedelsgivning. Den digitala nyckeln till skåpet har personalen i sin mobiltelefon.

När du får ett trygghetslarm monteras ett digitalt dörrlås på din dörr. Det syns inte från utsidan och gör inte någon åverkan på dörren. Kommunen står för kostnaden för lås och montering. Du lämnar en nyckel i reserv när vi installerar larmet, reservnyckeln förvaras i ett låst säkerhetsskåp.

Vid de enskilda fall där låsmontering inte är möjlig kan en nyckelgömma komma att bli aktuell. Denna gömma kommer från samma företag som låset och är av samma höga säkerhetsklass. Gömman placeras på väl utvald, dold plats utanför bostaden, och hanteras av personal på samma vis som låsenheterna. Kommunen står för eventuella kostnader om montering orsakar åverkan på fastigheten.

Personalen kommer i första hand att använda sina mobiltelefoner för att låsa upp och låsa men kan även komma att behöva använda nyckel i undantagsfall. Det går inte att låsa upp med vilken mobiltelefon som helst. De som används är hemtjänstens godkända mobiltelefoner med hög säkerhet, som endast används av behörig personal.

Du själv använder din egen nyckel precis som vanligt. Om du byter lås ansvarar du själv för att kontakta kommunen för att säkerställa att vi har rätt nyckel till dig.

En GPS-klocka ser ut som en helt vanlig klocka. Men via den inbyggda GPS funktionen kan bäraren lokaliseras av anhöriga eller hemtjänstpersonal om hen inte hittar hem själv.

Musik har en unik väg in till kärnan av det som berör oss människor, våra minnen och känslor. Musik väcker lusten till rörelse och när vi hör musik vi tycker om är det svårt att sitta still.

Joyvest har tagit fasta på detta, musiken stimulerar till aktiva rörelser och glädje.

Att träna med hjälp av moderna tv-spel som kräver rörelse är effektivt. Kinect är enkel och rolig och du behöver inte krångliga konsoler, här kan du spela allt från golf till att bowla.

Denna fantastiska terapikatt är verklighetstrogen och interagerar när du klappar och gosar med den. Ju mer du gosar med den desto mer interagerar den med dig. Katten kan hjälpa till att skapa ett lugn men också samtalsämnen för många som tidigare levt med djur.

Tovertafel skapar speciella kontaktögonblick för vård- och omsorgspersonal och deras brukare. Vårdinnovationen har bevisad effekt på fysisk, kognitiv, social och sensorisk nivå.

Tovertafel-spelen bryter apati genom att stimulera rörelse och social interaktion. Dessutom förstärker de förhållandet mellan vård- och omsorgspersonal och deras brukare. På så sätt påverkar vi tillsammans livskvaliteten hos personer med en kognitiv utmaning.

Trygghetslarm beviljas som bistånd enligt Socialtjänstlagen kap. 4 § 1. Larmet är till för dig som av någon anledning behöver kalla på personal för att få stöd eller hjälp. Du kan larma dygnet runt. När du trycker på larmknappen går larmet till en trygghetscentral. Trygghetscentralen svarar och frågar vad du behöver hjälp med. Det är larmcentralen som sedan meddelar hemtjänsten att du har larmat och om de behöver åka hem till dig.

När du får ett trygghetslarm monteras även ett digitalt dörrlås på din dörr. Det syns inte från utsidan och det blir inte någon åverkan på dörren. Kommunen står för kostnaden för lås och montering. Du lämnar en nyckel i reserv när vi installerar larmet, som förvaras i ett låst säkerhetsskåp.

Personalen kommer i första hand att använda sina arbetstelefoner för att låsa upp och låsa men kan även komma att behöva använda nyckel i undantagsfall. Du själv använder din egen nyckel precis som vanligt.

Avgift

Vid installation av larmet debiteras du en engångssumma på 540 kr. Månadsavgiften för trygghetslarmet är inkomstprövat men du betalar som högst 400 kronor per månad (2024 års nivå).

Hur ansöker jag?

Du kan ansöka om trygghetslarm via kommunens Medborgartjänst - Vård och Omsorg. Det går även bra att kontakta biståndshandläggare som kan hjälpa dig vidare.

Tillsyn via trygghetskamera är ett komplement till övriga insatser från hemtjänsten. Vanligast är att man har en trygghetskamera som används på natten, men den kan även användas dagtid.

Några av fördelarna med tillsyn via trygghetskamera är att du som är lättväckt inte blir störd av besök, utan lugnt kan sova vidare medan tillsynen utförs. För många är det även viktigt ur ett integritetsperspektiv att inte behöva släppa in personer i sitt hem nattetid.

Kameratillsynen utförs av hemtjänstens personal. Tjänsten är en tillsyn i cirka en minut och görs enbart vid de tillfällen vi kommit överens om. Personalen kan se om du ligger i sängen och allt verkar vara bra. Skulle vi se något som ser onormalt ut, till exempel att du ramlat vid sängen, åker personalen hem till dig. Informationen i kameran raderas och lagras ingenstans.

Töreboda kommun lånar kostnadsfritt ut utrustningen till dig.

Om du vill prova en trygghetskamera kontaktar du någon av kommunens biståndshandläggare. Du kan även skicka in en ansökan via kommunens Medborgartjänst, länk finns under Relaterad information.

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt biståndshandläggare

Telefontider måndag–fredag 08.00–09.00Centrum 1, Planeringsteam & Trygg Hemma0506-181 57
Centrum 2 & Centrum 30506-182 30
Norra & Östra0506-181 51
LSS & Socialpsykiatri (född jämnt datum)0506-181 50
LSS & Socialpsykiatri (född ojämnt datum)0506-181 54
1:e biståndshandläggare0506-181 59

Kontakt

DigitaliseringssamordnareGustav Sandstedt0506-182 42gustav.sandstedt@toreboda.se