Befolkningsstatistik

Här hittar du statistik som beskriver Töreboda kommun. Det finns statistik om befolkning, bostäder och utbildning. Under rubriken Relaterad information hittar du mer detaljerad statistik om kommunen samt kontaktuppgifter till statistikansvarig. Alla uppgifter kommer från Statistiska centralbyrån (SCB).

Statistik

Kommunen arbetar ständigt med att följa befolkningsutvecklingen. Töreboda kommun har en ambition att växa. Här kan du ta del av Statistiska Centralbyråns fakta för Töreboda kommun. Fakta ger övergripande information om Töreboda kommun och dess invånare.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

TrafikhandläggareMarie Djupfeldt0506-189 11marie.djupfeldt@toreboda.se

Relaterad information