Det försämrade säkerhetspolitiska läget i världen har gjort att regeringen beslutat att Sveriges totalförsvar ska stärkas. Totalförsvaret består av både civilt och militärt försvar.

Kommunen har ett ansvar för att värna civilbefolkningen och se till att vårt samhälle fungerar även under höjd beredskap och krig. Vi ska säkerställa att de viktigaste samhällsfunktionerna som vård, skola och omsorg fungerar. Vi ska också bidra till Försvarsmaktens förmåga vid väpnat angrepp eller krig i vår omvärld.

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.

Beredskapslarm

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Publicerad: 05 april 2024 Uppdaterad: 05 april 2024