Kommunfullmäktige fattar i juni beslut om kommande års driftbudget samt plan för de två påföljande åren. Beslut fattas även för kommande års investeringsbudget samt plan för de fyra nästkommande åren.

Kommunfullmäktige styr den kvalitativa nivån i kommunen genom ett målpaket med fem övergripande mål som är nya för aktuell mandatperiod. Uppföljning av målen ska ge en bild av kommunen som helhet och beskriva vad kommunen ska uppnå. Visionen ”Välkommen till framtiden - Töreboda 2030” visar färdriktningen till hur kommunen ska se ut i framtiden. Visionen är kompletterad med ett visionsmål att kommunen ska växa befolkningsmässigt med ungefär 800 invånare, till att vara 10 000 invånare år 2030.

Töreboda kommuns kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens verksamhetsmål för mandatperioden 2023-2026 finns presenterade i dokumentet Kommunfullmäktiges mål och kommunstyrelsens verksamhetsmål 2023-2026. Töreboda kommuns mål och budget finns presenterade i dokumentet budget 2024.

Skattesats

Skattesatsen 2024 för Töreboda kommun är 21,72 kronor.

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

EkonomichefAnders Bernhall050618015anders.bernhall@toreboda.se
Biträdande ekonomichefMalin Bengtsson0506-181 49malin.bengtsson@toreboda.se