Tillgänglighetsredogörelse

Töreboda kommun har åtagit sig att göra toreboda.se tillgänglig enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Detta tillgänglighetsuttalande gäller toreboda.se.

Status

Denna webbplats uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkt som finns under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt på denna sida.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända tekniska brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. Webbplatsen är ny och har byggts under hösten 2023 och våren 2024, med lanseringsdatum 10 april 2024.

Vi är medvetna om att några funktioner av webbplatsen toreboda.se inte är helt tillgängliga, men vi arbetar aktivt på att åtgärda dem. Vi beskriver det närmre under rubriken Innehåll som inte är tillgängligt.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa dokument som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. Vi jobbar löpande med att göra dokument tillgängliga och byta ut de som inte uppfyller kraven på webbplatsen. Upplever du svårigheter, kontakta oss för andra alternativ för att kunna ta del av innehållet.

Kartor

Vissa kartor som finns publicerade på webbplatsen är inte tillgänglighetsanpassade för att bli upplästa korrekt med skärmläsare. Vi jobbar löpande med att förbättra funktionen. Upplever du svårigheter, kontakta oss för andra alternativ för att kunna ta del av innehållet.

Hur vi testat tillgängligheten

Vi har gjort en självskattning av webbplatsen toreboda.se den 10 april 2024. Därtill har Webstep, det företag som byggt vår nya webblösning, genomfört tillgänglighetskontroller under arbetet med att ta skapa webbplatsen

Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 10 april 2024.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från toreboda.se i något annat format är du välkommen att kontakta kommunikation.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.


Beskriv hur du upplever problemet och hur vi kan göra det bättre för er.

Klistra in en länk till sidan som problemet finns på.

Om du vill ha återkoppling eller material i ett annat format än det som finns publicerat på vår webbplats kan du lämna dina kontaktuppgifter här.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

Kommunikation Töreboda kommunkommunikation@toreboda.se