Boendeformer

I Töreboda kommun finns särskilda boenden i tätorten samt i Moholm. Dessa boendenformer är till för dem som inte längre klarar sig i en egen bostad med hemvårdens insatser. Korttidsvistelse finns på Björkängens äldreboende i Töreboda. Tyrgghetsbostäder förmedlas genom ett kösystem.