Valnämnden i Töreboda kommun planerar och genomför våra allmänna val.

Valnämnd

Nämnden har ansvar för att valprocessen genomförs korrekt och effektivt. Förutom att skaffa material och ordna fram lokaler ingår det i valnämndens uppdrag att rekrytera och utbilda den personal som behövs.

Valnämnd mandatperioden 2023–2026

Här kan du läsa om vilka ledamöter och ersättare som sitter i valnämnden. Inom parentes syns förkortning för partitillhörighet.

Ledamöter

  • Gunnar Welin (M), ordförande.
  • Viola Olofsson (S), vice ordförande.
  • Kerstin Grahn (M).
  • Leif Börjesson (S).
  • Nina Terenziani (SD).

Ersättare

  • Anne-Marie Lundin (M).
  • Hossein Mustafa (S).
  • Per Olof Pettersson (C).
  • Marco Terenziani (SD).
  • Gunilla Fransson (L).
Publicerad: 19 mars 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

FörvaltningssekreterarePeter Andersson0506-180 89peter.andersson@toreboda.se