Valfrihet i hemtjänsten

Töreboda kommun tillämpar Lagen om valfrihetssystem, LOV, för upphandling av kundval inom hemtjänsten enligt Socialtjänstlagen, SoL, samt delegerad och instruerad hälso- och sjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL.

Du som har beviljats stöd i hemmet i form av hemtjänst samt i vissa fall delegerad och instruerad hemsjukvård har möjlighet att välja utförare av insatserna. I de fall kommunen har tecknat avtal med alternativa utförare så presenteras de här på hemsidan. Om du inte vill välja så utför kommunens hemtjänst dina beviljade insatser.

Du kan när som helst byta utförare. Det gör du genom att kontakta din biståndshandläggare. Du behöver inte motivera ditt byte.

Lagen om valfrihet bygger på att det inte är någon priskonkurrens mellan leverantörerna. Du har istället möjlighet att välja den utförare som du uppfattar erbjuder den bästa kvaliteten. Avgiften är densamma oavsett vem som utför dina biståndsbedömda insatser.

De alternativa utförare som blir godkända av kommunen kommer löpande att presenteras på Töreboda kommuns hemsida. Din biståndshandläggare kommer även att informera om vilka utförare du har möjlighet att välja mellan.

Alla utförare som önskar delta i ett valfrihetssystem ska ha rätt att ansöka om att bli utförare enligt Töreboda kommuns förfrågningsunderlag.

Från och med 2011-11-01 har Töreboda kommun infört valfrihetssystem enligt Lagen om valfrihetssystem, LOV. Upphandlingen av kundval omfattar biståndsbedömd hemtjänst samt delegerad och instruerad hemsjukvård.

Syftet med valfrihetssystem är att öka valfriheten och delaktigheten i vardagen för den enskilde brukaren. Alla företag som önskar att bli utförare av hemtjänst har möjlighet att ansöka om att bli godkända utförare av hemtjänst.

Villkoren för att bli godkänd som utförare beskrivs i förfrågningsunderlaget. Förfrågningsunderlaget publiceras även hos Upphandlingsmyndigheten.

Publicerad: 29 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

EnhetschefUtredningsenheten (Legitimerade, kommunrehab samt biståndshandläggare) Ulrika Berglund0506-181 31ulrika.berglund@toreboda.se