Psykisk ohälsa

I Töreboda kommun strävar vi efter att främja psykisk hälsa och skapa en gemenskap där invånarna ska må bra och trivas. Vi antagit en handlingsplan för att förebygga självmord och öka medvetenheten kring psykisk ohälsa. Vi tror på att öppet prata om dessa ämnen och att erbjuda stöd till dem som behöver det. Låt oss tillsammans skapa en tryggare och mer omtänksam miljö för alla.

Psykisk hälsa kan beskrivas som en tillgång eller resurs som gör det möjligt för oss människor att må bra och att uppnå vår fulla potential. Den psykiska hälsan påverkas av många saker. Den påverkas av ärftlig sårbarhet, vad vi gör, hur vi lever och vad vi är med om, men också av de rättigheter, möjligheter eller begränsningar som samhället och vår omgivning ger oss.

Att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord i kommunen är en del i arbetet för att främja den psykiska hälsan för kommuninvånarna. En god hälsa är en angelägenhet för såväl den enskilda individen som för hela samhället då invånarnas hälsa är en förutsättning för en hållbar utveckling och tillväxt.

Förebygga självmord

Töreboda kommun har en handlingsplan som är antagen av Kommunfullmäktige för Suicidprevention med målet att förebygga självmord i kommunen. Vi ska i kommunens olika verksamheter hjälpas åt tillsammans med civilsamhället fånga upp och stödja kommuninvånare som går med självmordstankar. Målet är att minska rädslan för att prata om psykisk ohälsa och öka kunskapen om självmord.

En viktig del av suicidpreventivt arbete är därför att öka kunskapen hos personer som möter människor i situationer där det finns en ökad risk för suicid. Generellt behöver kunskapen öka hos alla människor, för att som medmänniskor våga fråga personer om mående och tankar på att inte vilja leva längre.

Stöd vid självmordstankar

Känns livet hopplöst? Har du eller någon i din omgivning tankar på att ta sitt liv?

Ibland blir inte livet som man tänkt sig, saker händer och det kan vara svårt att hantera sina känslor och sitt mående. Ibland kan det kännas att man inte har kontroll vilket kan skapa oro och nedstämdhet. I sådana lägen är det viktigt att veta att det finns människor att prata med, som kan lyssna och vara en medmänniska utan några krav.

Tankar på självmord beror oftast inte på en sak utan det kan också vara flera saker som samverkar. Det kan komma akut vid en plötslig kris eller ha pågått under en längre tid. Det viktiga är att inte bära på dessa tankar ensam utan våga söka hjälp.

Misstänker du att någon i din närhet har självmordstankar?

Genom att våga fråga och lyssna kan du rädda liv. Det är inte farligt att prata om självmord och det ökar inte risken för att personen ska ta sitt liv. Kanske är du en orolig närstående eller närstående till någon som tagit sitt liv och vill prata med någon med kunskap och erfarenhet, då kan du kontakta SPES eller ta kontakt med någon av de andra kontakterna nedan.

Har du självmordstankar ska du inte hålla det för dig själv, utan söka hjälp. Prata med någon du har förtroende för, kontakta en stödlinje eller sök hjälp i vården.

Stöd till närstående och vänner efter självmord

Är du en närstående eller vän till någon som tagit sitt liv och vill prata med någon med kunskap och erfarenhet, då kan ni kontakta SPES eller en diakon.

Alla dagar 19.00–22.00SPES Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd020-181 800
Diakonin Töreboda0506-185 060506-185 07

Så här arbetar Töreboda kommun för psykisk hälsa

Intervju med Suicide Zero och SPES där de berättar vilket stöd man kan få

Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Akut kontakt

Vid nödsituation112
Tipsa polisen114 14
Stödlinje dygnet runt alla dagarSjälvmordslinjen901 01

Kontakt

Självmordslinjen

Chatt: Minds webbplats

Livslinjen, stödlinje för unga

Torsdag-söndag 19.00-24.00
Chatt: Minds webbplats

Vardagar 8.00–19.00Äldrelinjen020-222 233
Vårdcentralen Töreboda0506-197 10
Mariestad mobila teametAkut vuxenpsykiatrin0515-876 00
Socialtjänsten Töreboda0506-181 30
Diakonin Töreboda0506-185 060506-185 07
Dygnet runt, alla dagarBRIS11 61 11

Relaterad information