Specialkost eller individanpassad kost

Har ditt barn behov av avvikande kost i form av specialkost eller individanpassad kost så behöver du ansöka om detta.

Specialkost, medicinska skäl

Om ditt barn har behov av specialkost på grund av medicinsk orsak (allergi, överkänslighet, celiaki) ska den vara ordinerad av läkare med svensk legitimation och styrkas med läkarintyg. Vid behov av specialkost är det viktigt att vi serverar rätt mat. Vi ber dig därför att fylla i ansökan för avvikande kost. Ansökan lämnas till Klasslärare/mentor tillsammans med läkarintyg.

Vid förändringar av specialkost eller vid sjukdom eller ledighet ska du kontakta måltidspersonalen på förskolan eller skolan före klockan 08.00 för att undvika att specialkost tillagas och slängs.

Specialkost, övriga

Utöver specialkost på grund av medicinska skäl kan det även finnas ett behov av specialkost av religiösa eller etiska skäl och individanpassad kost vid exempelvis neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Individanpassad kost beviljas efter dialog om behovet mellan vårdnadshavare, mentor och elevhälsans personal.

Ny ansökan görs inför varje läsårsstart och direkt om behovet förändras under läsåret.

Ansökan för specialkost används inte för att få särskild mat om barnet/eleven inte tycker om den mat som erbjuds. Vi serverar dagligen olika grönsaker/sallader, bröd, margarin och mjölk/vatten.

Publicerad: 04 mars 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Måltidschef Töreboda och Gullspångs kommunerTomas Karlsson0551-360 23tomas.karlsson@gullspang.se