Kornknarrens förskola

Förskolan Kornknarren är belägen i ett lugnt område och nära naturen med en stor gård som inbjuder till mycket lek. Förskolan ligger bredvid Kilenskolan.

Avdelningar

Kornknarren består av sex avdelningar.
De yngre barnen 1-3 år är på Duvan, Ankan och Svalan. De äldre barnen 3-5 år är på Ugglan, Bofinken och Svanen.

Verksamhetsidé

Vi ser en vinst i att arbeta med åldersblandade grupper då vi anser att både yngre och äldre barn har nytta av samverkan dem emellan. I en åldersblandad grupp skapas många naturliga tillfällen för barn i olika åldrar att mötas och berika varandras lek och lärande i den utvecklingsfas som barnet befinner sig i. Barn i olika åldrar får möjlighet att leka med varandra oavsett mognadsnivå och deras språkutveckling och sociala färdigheter stimuleras av att de umgås över åldersgränserna. Att se varandras olikheter, träna sin empatiska förmåga och att hjälpa varandra stärker barnens självförtroende och ansvarstagande. Goda relationer är en viktig grund för att barnen ska utveckla ett bra samarbete och känna sig trygga.

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Kornknarrens förskola
Falkstigen 4
545 34 Töreboda

Kontakt

Rektor Kornknarrens förskola och Syrenens förskola Monica Söder0506-181 77monica.soder@toreboda.se

Kornknarrens förskola

Avdelning Ankan0506-181 80
Avdelning Duvan0506-182 72
Avdelning Bofinken0506-182 71
Avdelning Svanen0506-181 83
Avdelning Ugglan0506-181 84
Avdelning Svalan0506-180 84

Relaterad information