Syrenens förskola

Förskolan Syrenen byggdes 1989 och är centralt belägen i Töreboda. Förskolan har en stor gård som inbjuder och inspirerar till mycket lek.

Avdelningar

Förskolan består av fem avdelningar. Fjärilen, Nyckelpigan, Trollsländan, Biet, Humlan.

Våra avdelningar är åldersintegrerade, det innebär att våra miljöer är anpassade efter varje ålder.

Verksamhetsidé

Verksamheten är planerad utifrån uppdraget i läroplanen och att vi lär oss av varandra. Pedagogerna är aktivt närvarande och ledande och har ett gemensamt förhållningssätt gällande kunskapssyn, miljösyn, barnsyn och pedagogroll.

Vi har en stark tilltro till att man lär i samspel med andra, både barn ihop med barn, barn ihop med vuxna och barn ihop med miljö.

Vi ser våra lärmiljöer som mötesplatser som ska uppmuntra till samspel där en del av materialet kommer från återanvändningscentret Guldgruvan.

Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i barnens lärande och utveckling. Vi följer verksamhetens utveckling genom kontinuerlig reflektion tillsammans med kollegor och barn.

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Syrenens förskola
Syréngatan 1
545 21 Töreboda

Postadress

Box 83, 545 22 Töreboda

Kontakt

Rektor Kornknarrens förskola och Syrenens förskola Monica Söder0506-181 77monica.soder@toreboda.se

Syrenens förskola

Avdelning Fjärilen0506-181 91
Avdelning Nyckelpigan0506-181 93
Avdelning Trollsländan0506-181 94
Avdelning Biet0506-181 90
Avdelning Humlan0506-181 92

Relaterad information