Fyrverkerier

I helgtider finns några saker som man bör ta reda på och tänka på när man ska hantera fyrverkerier. Det är många som tycker att det både är festligt och roligt med fyrverkerier. Det finns också de som tycker att de är obehagliga. Här kan du läsa mer om vad som gäller i samband med avfyrning av fyrverkerier.

Lagstadgat

Det är 18-årsgräns för att köpa och använda fyrverkerier i Sverige. Polismyndighetens tillstånd krävs för att använda pyrotekniska varor på offentlig.
Plats med undantag för nyårsafton från klockan 23.00 och två timmar framåt. I ordningslagen (1993:1617) regleras användning av fyrverkerier. I paragrafen står bland annat att pyrotekniska varor inte får användas utan tillstånd om användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. Utöver detta måste du ta hänsyn till om det lokalt råder eldningsförbud på grund av extrem torka.

Lokala ordningsföreskrifter

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 150 meter från Björkängens vårdcentrum inklusive Bergmansgården, Krabbängsgården och Älgarås servicehus.
Kf § 71/16 : Det är förbjudet att inom det område i centrala Töreboda som redovisas på karta i bilaga utan tillstånd av polismyndigheten använda pyrotekniska varor.
Inom kommunens övriga område är det förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor på andra tider än nyårsafton, påskafton samt valborgsmässoafton mellan klockan 18.00–01.00.
Det är förbjudet att utan polismyndighetens tillstånd använda pyrotekniska varor närmare än 200 meter från närmsta del av byggnad eller parkeringsplats tillhörande eller i bruk för sjukhus, vårdhem och äldreboenden.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor på begravningsplatser.
Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor inom kommunens bad och fritidsområde.

Förbjuden i denna paragraf gäller såväl offentlig som annan plats.
Restriktioner för bruk av fyrverkeri och andra pyrotekniska varor framgår i Myndigheten för samhällsskydd och beredskapsföreskrifter om hantering av explosiva varor; MSBFS 2019:1.

Kolla alltid först!

Ett gott råd är att alltid kontakta Räddningstjänsten om du ska avfyra för att få korrekt information om vad som gäller i det enskilda fallet.

Det finns även information att läsa på polisens hemsida och på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps hemsida, MSB.

Det är alltid bättre att tänka efter före!

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Relaterad information