Töreboda kommun arbetar aktivt med att integrera nya invånare i samhället. Integrationsarbetet vänder sig till personer med uppehållstillstånd som är folkbokförda i kommunen. Stöd och vägledning kan fås genom vår integrationscoach på AMU.

Din integrationscoach ansvarar för att ta emot dig som är nyanländ till vår kommun och arbetar för att du får en bra start i Töreboda kommun.

  • Målet är att du ska lära dig svenska så du klarar dig i vardagen.
  • Få ett arbete eller börja studera.
  • Bli delaktig i samhället och få förståelse för normer och värderingar.

Integrationscoachen arbetar främst med:

  • Personliga möten med nyanlända där de kan få praktisk hjälp, rådgivning och information (rättigheter, skyldigheter och möjligheter).
  • Hjälpa till med folkbokföring, ansöka om hemutrustningslån, skaffa personnummer och hänvisa till andra myndigheter.
  • Stöd i myndighetskontakter.
  • Stöttar i bostadsfrågor vid behov.
  • Språkvänner.

​Ensamkommande flyktingbarn

Ensamkommande asylsökande barn, är barn under 18 år som saknar förälder eller legal vårdnadshavare vid inresan till Sverige. Även barn som av olika anledningar blir ensamma sedan de kommit till Sverige räknas in i gruppen ensamkommande barn.

Publicerad: 13 februari 2024 Uppdaterad: 16 maj 2024

Besöksadress

Arbetsmarknad- och Utvecklingscenter
Skövdevägen 11
545 31 Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

IntegrationscoachIryna Koliasa0506-189 18iryna.koliasa@toreboda.se

Relaterad information