Klagomål på utbildning

Har du synpunkter eller klagomål på ditt barns förskola eller skola? Här får du information om hur du ska gå tillväga för att få hjälp och stöd.

Att lämna synpunkt eller klagomål

Enligt 4 kapitlet 8 § Skollagen, SkolL, ställs krav att det ska finnas skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål.

För Töreboda kommun är det angeläget att hålla en hög kvalitet på det arbete vi utför. I detta arbete är dina synpunkter viktiga då de bidrar till att vi förbättrar och utvecklar våra verksamheter.

Din synpunkt eller klagomål kommer att överlämnas till ansvarig chef för berörd verksamhet. Ansvarig chef kommer att återkoppla till dig inom sju dagar.

Du kan välja att använda kommunens E-tjänst för synpunkter förslag eller klagomål. Du kan även välja att hämta blankett, fylla i blanketten och lämna in på något av följande sätt:

  • I kommunhusets reception, Kontaktcenter.
  • Med post till Töreboda kommun, Box 83, 545 22 Töreboda.
  • Via e-post till

Personuppgifter som behandlas:

  • Namn.
  • Adress.
  • E-postadress.
  • Personnummer.
  • Telefonnummer.
  • Andra uppgifter.

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende. Tjänsten tillåter att du inte identifierar dig och du kan därför lämna uppgifter helt anonymt. När du väljer att lämna uppgifter anonymt, sparas inga personuppgifter om dig, om du inte anger dem i texten/beskrivningen av ditt ärende.

En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras.

För evigt.

Samtliga handläggare av synpunkter samt handläggare och tjänstepersoner som i tillämpliga fall kommer att hantera din synpunkt eller ditt klagomål.

När du skickar in denna synpunkt eller klagomål registreras den som en allmän handling. Sverige har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare och massmedia rätt till insyn i kommunens arbete genom att ta del av allmänna handlingar.

Du kan välja att lämna din synpunkt eller klagomål anonymt genom att inte logga in med BankID eller ange ditt namn eller kontaktuppgift, då kan du dock inte få någon återkoppling.

Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till kommunens dataskyddsombud MTG. Nås enklast via e-post. Det går också att lämna klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Besök IMYs webbplats för mer information om hur du lämnar klagomål.

Dataskyddsombud MTGdataskyddsombud@gullspang.se

Kommunstyrelsenkommunen@toreboda.se
Publicerad: 08 december 2023 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt