LSS och arbetsmarknad

Under LSS och arbetsmarknad finns även individ- och familjeomsorg, IFO med inriktning på försörjningsstöd och missbruk.

LSS och arbetsmarknad

  • Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialpsykiatri.
  • Bemanningsenhet.
  • Arbetsmarknad.
  • Försörjningsstöd.
  • Missbruk.
Publicerad: 05 mars 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

LSS- och arbetsmarknadschef LSS, Socialpsykiatri, IFO Vuxen, Arbetsmarknadsenheten samt BemanningsenhetenAnn-Christine Hermansson0506-182 34ann-christine.hermansson@toreboda.se