Tallkottens förskola

Förskolan Tallkotten ligger i Moholms samhälle ca 15 km söder om Töreboda. Förskolan ligger i nära anslutning till Moholms skola med klasserna åk F-6.

Avdelningar

Vår förskola består av fyra avdelningar, Igelkotten, Myran, Ekorren och Haren. Två avdelningar med åldern 1-2 år, en med åldern 3-4 år och en avdelning med åldern 4-5 år. Vår mat lagas på förskolan av egen kokerska. Vår stora gård inspirerar till mycket rörelse och lek och det ges möjlighet till aktiviteter under hela året.

Verksamhetsidé

Vi arbetar med språk och kommunikation som är grunden för all vidare utveckling som t.ex. framtida läs- och skrivinlärning. Alla barn har rätt till att kunna kommunicera med andra genom språk, tecken eller bilder. Vi satsar på att ge barnen mycket tid till lek, det är genom leken barnen får möjlighet att lära, lösa konflikter och träna socialt samspel. Vi lägger stor vikt vid att skapa miljöer både ute och inne som inspirerar barnen i deras lek och undersökande. Vi månar om allas lika värde för såväl barn som vuxna. Vi tror på det kompetenta barnet som vill, vågar och kan utifrån sina egna förutsättningar.

Studiedagar

För att förskolorna och fritidshemmen ska kunna hålla en god kvalitet utifrån de olika läroplanerna krävs att personalen får tid för planering, reflektion, utvärdering och utbildning. Enligt utbildning- och kulturutskottets beslut har förskolor och fritidshem i Töreboda kommun rätt till 4 stängda studiedagar per år. Datum finns under fliken läsårstider och lov.

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Tallkottens förskola
Skolgatan 2A
545 41 Moholm

Kontakt

Biträdande rektor Tallkottens förskolaEmelie Billman0506-183 89emelie.billman@toreboda.se

Tallkottens förskola

Avdelning Myran0506-183 09
Avdelning Ekorren0506-183 11
Avdelning Igelkotten0506-183 10
Avdelning Haren0506-189 10

Relaterad information