Specialpedagogens uppgift är att bidra till att utveckla lärmiljöer och undervisning för alla barn och elever utifrån deras förutsättningar och behov.

Specialpedagog - specialpedagogiska insatsen

Specialpedagogen har ett särskilt pedagogiskt ansvar för det förebyggande och främjande arbetet samt för arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd i olika situationer. Exempel på arbetsuppgifter för den specialpedagogiska insatsen kan vara att

  • Bidra med specialpedagogisk kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
  • Bidra med kunskap om specialpedagogik för hälsa och lärande i samverkan medelever, vårdnadshavare och skolans övriga personal.
  • Ge handledning och konsultation till pedagogisk personal.
  • Kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd, genomföra pedagogiska utredningar samt utforma och genomföra åtgärdsprogram.
  • Följa upp, utvärdera och stödja utvecklingen av verksamhetens lärmiljöer.
  • Kartlägga och analysera elevernas och skolans behov, föreslå och genomföra hälsofrämjande och förebyggande insatser och utvärdera och utveckla dessa.
Publicerad: 16 februari 2024 Uppdaterad: 15 maj 2024

Kontakt

Specialpedagog FörskolanCarina Gustafsson0506-181 22carina.gustafsson@toreboda.se
Logoped och specialpedagog FörskolanJohanna Lindblom Jensen0506-182 63johanna.lindblom-jensen@toreboda.se
Specialpedagog Moholms skola, Älgarås skola och Bryggans skolaElin Bäcklund0506-180 37elin.backlund@toreboda.se
Specialpedagog Kilenskolan och Nyponets skolaAnna Holmberg Nilsson0506-182 57anna.holmberg-nilsson@toreboda.se
Specialpedagog BjörkängsskolanCamilla Herlin Karlsson0506-181 28camilla.herlin-karlsson@toreboda.se
Specialpedagog Töreboda CentralskolaLina Johansson0506-181 26lina.johansson@toreboda.se