Mätning och debitering av vatten

Vattenmätaren registrerar fastighetens förbrukning av vatten. Kommunen äger och installerar mätaren men nödvändiga anordningar för uppsättning av mätaren och sammankoppling med installationen i övrigt bekostas av fastighetsägaren. Fastighetsägaren har också ett ansvar att vårda mätaren väl och skydda den mot skada.

Läs av vattenmätaren regelbundet

Debitering av vatten och avlopp baseras på förbrukad mängd vatten, därför är det viktigt att vattenmätaren läses av minst en gång per år. Om du registrerar din mätarställning regelbundet så stämmer dina fakturor bättre med din verkliga förbrukning. Om du har betalt mer eller mindre än du faktiskt förbrukat justeras det på den faktura där avläsningen redovisas. Genom regelbunden avläsning kan också eventuella läckor upptäckas och onödiga kostnader för dig som fastighetsägare undvikas. Lämpligt intervall kan vara en gång i halvåret.

Att inte lämna in vattenmätarställningen till kommunen kan innebära att du debiteras för en högre vattenförbrukning än din faktiska förbrukning. Kommunen har rätt att debitera för en schablonförbrukning.

Lämna vattenmätaravläsning

Du kan registrera din vattenmätaravläsning enkelt via en e-tjänst. Du kan också använda det kort som kommunen skickar ut varje år, ringa eller skicka e-post till medborgarkontoret.

Byte av vattenmätare

Mätaren utsätts för slitage och för att garantera att den visar rätt förbrukning ska den bytas ut och kontrolleras. Som kund hos oss meddelas du genom brev när det är dags för mätarbyte.

I samband med bytet gäller följande:

  • Kommunen har rätt att få tillträde till fastigheten för utförande av nödvändiga arbeten.
  • Leveransen av vatten får avbrytas vid utförande av nödvändiga arbeten, men fastighetsägaren ska underrättas om planerade vattenavstängningar i skälig tid.
  • Det ska gå att byta mätaren utan att ledningar går sönder eller att ventiler måste bytas. Fastighetsägaren får själv betala eventuella reparationer som blir nödvändiga på grund av ett bristande underhåll.
Publicerad: 15 december 2023 Uppdaterad: 25 mars 2024

Besöksadress

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Stadshuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Kontakt

Akut felanmälan

Vatten, avlopp, gator inklusive snöröjning, park och hamnMedborgarkontoret, dygnet runt0501-75 61 00
Felanmälan eldriftVänerenergi, dygnet runt0501-637 70
Felanmälan gatubelysningVänerenergi, klockan 07.00-16.000501-637 00info@vanerenergi.se

Relaterad information