Energirådgivning för företag

Som företagare kan du få hjälp att starta upp ditt energiarbete. Vi gör en nulägesanalys och utifrån den ger vi förslag på förbättringar och diskuterar hur ni kan gå vidare. All energibesparing behöver inte innebära investeringar. Injustering, tidsanpassning och beteendefrågor är gratis.

Klimatklivet - lokalt klimatinvesteringsstöd

Stödet är till för investeringar som gör stor klimatnytta men samtidigt inte är riktigt lönsamma att genomföra. Bidrag kan ges till bland annat återvinning av spillvärme, energieffektivisering, fjärrvärme och transportlösningar.

Publicerad: 05 januari 2024 Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakt

Energi- och klimatrådgivarePeter van der Tol0735-81 82 82energiradgivning@vanernoutdoor.se

Relaterad information