Placering och uppsägning av förskoleplats

Via vår e-tjänst kan ni säga upp ert barns förskoleplats eller fritidshemsplats eller ändra kontraktsform: heltid/max 15tim/allmän förskola.

För att komma åt våra e-tjänster loggar du in med bank-ID via e-tjänsten. Har du inte bank-ID ska du kontakta administratören för att få en blankett.

  1. Du hittar E-tjänsten här på sidan under relaterad information och länkar.
  2. Gå in på den rubrik som ditt ärende gäller:
  • Ansökan om skolplats.
  • Ansökan om fritidshem.
  • Ansökan om förskoleplats.
  • Status för ansökan.
  • Mina placeringar- här väljer du den placering ni önskar avsluta.
  • Ändra inkomst.

Ändring av placering

Vid byte från betalplats till allmän förskola ska anmälan ske minst 2 månader i förväg. Det krävs också en uppsägning av betalplatsen via kommunens e-tjänst. Vid byte från allmän förskola till betalplats ska anmälan ske via kommunens e-tjänst minst 2 månader i förväg.

Garantiplats

Så kallad Garantiplats erbjuds de barn på förskola som inte utnyttjar sin plats under vårdnadshavarens föräldraledighet. Det innebär att barnet behåller, så långt det går, sin plats på samma förskola som tidigare. Avgift debiteras inte under den tid som platsen inte utnyttjas. Anmälan om Garantiplats sker i samband med uppsägning via kommunens e-tjänst senast två månader innan barnet slutar. För att nyttja platsen igen kontakta administratör för förskola och fritidshem. Barnet ska vara ledigt från verksamheten minst 6 månader.

Avsluta placering

För att avsluta en placering går du in under mina placeringar och väljer den placering du vill avsluta. Uppsägningstiden är två månader och räknas från den dag som uppsägningen inkommit. Avgiften betalas under hela uppsägningsperioden även om den inte utnyttjas. Det är ingen uppsägningstid vid byte från förskola till fritidshem. Avgiften ändras från avgift förskola till avgift fritidshem från augusti månad. Uppsägning av plats som endast avser perioden juni till augusti befriar inte från betalningsansvar.

Har ni gemensam vårdnad men bor på skilda håll och har varsitt kontrakt

Om en av vårdnadshavarna inte längre är i behov av sin plats säger vårdnadshavaren upp sitt kontrakt. (Barnet har kvar sin plats och den andra vårdnadshavaren har kvar sitt kontrakt). En vårdnadshavare kan inte säga upp bådas kontrakt utan kontrakten är personliga och måste sägas upp av kontraktsinnehavaren. Om ni inte har Bank-id går det bra att fylla i en uppsägningsblankett som ni kan få från administratör för förskola och fritidshem

Publicerad: 01 december 2023 Uppdaterad: 14 maj 2024

Besöksadress

Administratör förskola och fritidshem
Kyrkogatan 26
Töreboda

Postadress

Box 83
545 22 Töreboda

Kontakt

Administratör förskola och fritidshemBenny Wigerdal0506-181 66fskadmin@toreboda.se