Kommunens Öppna data och nyckeltal

PSI-Data (Public Sector Information) och Öppna data avser digital information som är fritt tillgänglig för vidareutnyttjande. Ofta är enda motkravet att du anger vilken källa du hämtat informationen från. Informationen finns ofta tillgänglig i format som är lämpliga för system och tjänster att läsa den – strukturerad och enligt ett fastställt specifikt mönster. En ökad tillgänglighet till och användning av den information som finns i kommunen delas med syfte att främja delaktighet, demokrati, tillväxt och innovation.

På den här sidan hittar du kommunens datakatalog med de datakällor som idag delas. Katalogen uppdateras löpande när nya datakällor tillkommer. Kontakta oss gärna för diskussion om vilken data som finns, hur den kan användas och om du saknar någon data du tycker vi borde dela – vi gillar att prata digital utveckling, innovation och öppenhet!

Kommunens datakatalog

Publicerad: 02 januari 2024 Uppdaterad: 24 maj 2024

Kontakt

Utvecklingsenheten IT Mariestad, Töreboda och Gullspångdigitalutveckling@toreboda.se